Nieuwe wet partneralimentatie per 2020

22 november 2019

Vanaf 1 januari 2020 verandert de wettelijke duur van de partneralimentatie. Niet alleen bij huwelijken maar ook bij geregistreerd partnerschap. Straks zijn er drie verschillende regelingen voor partneralimentatie, die ik voor de duidelijkheid nog even voor je op een rijtje zet.

nieuwe regels voor partneralimentatie

Je hebt er misschien al iets over gehoord: vanaf 1 januari 2020 gelden er nieuwe regels voor partneralimentatie. Voordat we naar de regeling gaan kijken, wil ik je wijzen op twee belangrijke punten.

Allereerst: de wet komt pas in beeld wanneer jullie er samen niet uitkomen. Als we met elkaar goede afspraken over de alimentatie kunnen maken, is eigenlijk alles toegestaan.
Pas als het in overleg niet lukt, gaan de oude en nieuwe regels een rol spelen!

Het tweede punt om rekening mee te houden: ook bij de nieuwe regeling blijft de mogelijkheid bestaan dat de rechter in schrijnende gevallen kan afwijken, bijvoorbeeld met een langere termijn dan vijf jaar.

Vanaf 1 januari 2020 verandert dus de wettelijke duur van de partneralimentatie. Niet alleen bij huwelijken maar ook bij geregistreerd partnerschap. Straks zijn er drie verschillende regelingen voor partneralimentatie, die ik voor de duidelijkheid nog even voor je op een rijtje zet.

A. scheiding vóór 1 juli 1994

Hiervoor gelden geen wettelijke termijnen voor partneralimentatie. De periode van de betalingsverplichting is afhankelijk van wat je met je ex-partner hebt afgesproken of wat door de rechter is vastgesteld.

B. scheiding vanaf 1 juli 1994 t/m 31 december 2019

Dan gelden de volgende wettelijke termijnen voor partneralimentatie:

 • voor een huwelijk met kinderen: maximaal twaalf jaar.
 • voor een huwelijk zonder kinderen dat langer duurde dan vijf jaar: maximaal twaalf jaar.
 • voor een huwelijk korter dan vijf jaar zonder kinderen: net zolang als het huwelijk heeft geduurd.

C. scheiding vanaf 1 januari 2020

De wettelijke termijn van de partneralimentatie wordt teruggebracht tot de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van vijf jaar.
Er zijn drie uitzonderingen met een langere termijn:

 1. Een huwelijk met kinderen jonger dan twaalf jaar
  Als er uit het huwelijk kinderen zijn geboren, dan eindigt het recht op partneralimentatie als het jongste kind twaalf jaar wordt.
 2. Een huwelijk dat langer heeft geduurd dan vijftien jaar
  Wanneer de alimentatie-ontvanger binnen tien jaar AOW krijgt is de alimentatieverplichting minimaal vijf jaar en loopt daarna eventueel door tot aan de AOW-leeftijd.
 3. Een huwelijk dat langer heeft geduurd dan vijftien jaar en waarbij de alimentatie-ontvanger over meer dan tien jaar AOW krijgt
  Hier geldt een overgangsregeling als de alimentatie-ontvanger is geboren vóór 1970. Dan is de wettelijke duur van de alimentatie maximaal tien jaar.

Fiscale aftrek

De wetwijziging heeft ook gevolgen voor de fiscale aftrek van betaalde partneralimentatie. Deze bedraagt in 2019 nog maximaal 51,75%, maar dit tarief wordt geleidelijk afgebouwd naar 37,05% in 2023. Dat geldt tevens voor alimentatieverplichtingen die al liepen voor het ingaan de nieuwe regeling.

Wachten tot 1 januari 2020, of juist niet?

Als jullie plannen hebben voor een scheiding vraag je je misschien af: kunnen we beter wachten tot 1 januari a.s., of moeten we het juist vóór die datum nog in gang zetten?
Het kan tenslotte financieel behoorlijk veel uitmaken op welk moment de alimentatie-afspraken gaan gelden, zowel voor de ontvanger als de betaler.

Bepalend is trouwens wanneer de scheiding wordt ingediend bij de rechtbank. De overgangsdatum (1 januari 2020) komt natuurlijk wel snel dichterbij. Dus de mogelijkheden om nog onder de oude wetgeving te scheiden worden steeds beperkter.

Overigens is het al voldoende als één van de partners het verzoek tot scheiden indient bij de rechtbank. De scheiding hoeft nog niet te zijn afgerond.

Het is goed om te weten dat Jacolien Kulk Mediation bij het onderlinge overleg over een regeling al rekening houdt met de komende wetswijziging. Jullie hoeven dus helemaal niet te wachten tot 2020 om langs te komen!

Bestaande afspraken
Behalve de eerdergenoemde wijziging van de fiscale aftrekmogelijkheden verandert er niets in afspraken die vóór 1 januari 2020 van kracht zijn geworden.

Vervallen van partneralimentatie
Ook de regels voor het vervallen van partneralimentatie blijven gelijk. De betalingsplicht eindigt als de alimentatie-ontvanger hertrouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen.

Kinderalimentatie
Tenslotte nog even voor de duidelijkheid: we hebben het alleen over partneralimentatie gehad.
De wetswijziging heeft geen betrekking op kinderalimentatie. Daarvoor blijven de huidige regels van kracht. De maximale termijn voor kinderalimentatie is: tot het kind 21 jaar wordt.

Een adviesgesprek met Jacolien Kulk?

Wil je meer informatie over de gevolgen van de wetswijziging voor jullie situatie, of over andere zaken die te maken hebben met scheiden?
Neem dan vrijblijvend contact op met Jacolien Kulk.

03 februari 2022

Echtscheiding bij expats

Het lijkt zo mooi, spannend en romantisch: een van jullie kan een mooie baan als expat krijgen in het buitenland en je gaat verhuizen met je (vaak jonge) gezin. Vaak gaat het allemaal prima maar de situatie kan ook heel lastig worden. Het leven als expat-gezin is vrij complex en een scheiding is op zichzelf al erg ingrijpend
Lees verder
26 november 2020

Hulp bij echtscheiding, altijd doen

Een scheiding is verdrietig. Het is vrijwel altijd een erg lastig en soms complex proces. Hulp bij scheiding is daarom zeer aan te raden. Je hoeft het echt niet alleen te doen. Je kunt hulp bij scheiding vragen op verschillende vlakken zoals mediation, het doel van mediation is altijd om er samen uit te komen.
Lees verder