Scheiden met een eigen bedrijf

Wanneer je als ondernemer of partner van een ondernemer gaat scheiden dan zijn er vele extra zaken die geregeld moeten worden. Met meer dan 20 jaar financiële en bancaire expertise heeft Jacolien Kulk Mediation de kennis in huis om alle (specialistische) zaken omtrent een onderneming in relatie met het bedrijf van één van de partners samen met jullie te regelen. Denk bijvoorbeeld an de continuïteit van de onderneming, pensioen in onderneming, de vele fiscale aspecten en waardebepaling van de onderneming(en).

Naast financiële en fiscale kennis heeft Jacolien Kulk een open, warme persoonlijkheid en een groot inlevingsvermogen. Wel scheiden, niet strijden is het motto. Ook wanneer de problemen op dit moment onoplosbaar lijken of wanneer de emoties hoog oplopen.

Jacolien Kulk Mediation weet uit ervaring dat partijen die conflicten samen weten op te lossen sterker uit deze lastige periode komen. Door haar jarenlange ervaring en expertise begeleidt zij jullie door het gehele proces en is het niet nodig om voor een moeilijk vraagstuk aan te kloppen bij een andere instantie of deskundige.

Zonder het emotionele aspect uit het oog te verliezen biedt Jacolien structuur en onderbouwd advies over alle financiële, juridische en zakelijke aspecten van een scheiding.

Duurzame oplossingen die voor beide aanvaardbaar zijn is het doel van de mediation met Jacolien Kulk. Zo kunnen jullie samen door een deur de stap nemen naar een nieuwe toekomst, rekening houdend met de toekomst van uw bedrijf en alle belangen die daar spelen.

Gespecialiseerd in scheiden met eigen bedrijf

Voortbestaan van je bedrijf

Een echtscheiding heeft effect op je onderneming. Tijdens de dagelijkse gang van zaken en op financieel vlak. Het voortbestaan van je bedrijf is een van de dingen die voorop moet staan. Het bedrijf is een deel van je leven, het geeft je inkomen en het vertegenwoordigt een waarde. Bij een noodgedwongen beëindiging van het bedrijf zijn beide partners niet gebaat. Na het verwerken van de eerste heftige emotie is het goed om het proces van de scheiding zoveel mogelijk rationeel in te steken. Je realiseren dat emotie niet de beste raadgever is. Er samen uitkomen door wat te geven en te nemen.

Huwelijkse voorwaarden, gemeenschap van goederen, geregistreerd partnerschap ?

Tijdens de scheiding speelt de manier waarop jullie zijn getrouwd een grote rol. Bij een gemeenschap van goederen moet er een verdeling van alle bezittingen en schulden plaatsvinden. Binnen het gemeenschappelijk bezit kan de waarde van je bedrijf vallen.

Veel ondernemers hebben huwelijkse voorwaarden opgesteld. En hebben daarmee veiligheid ingebouwd voor onzekere toekomstige gebeurtenissen. Heb jij ook huwelijkse voorwaarden? Dat scheelt in elk geval een stuk onderhandelen. Zeker als je het vermogen en de schulden van je bedrijf buiten het gemeenschappelijke bezit hebt gehouden. Bij een scheiding is dan geen verdeling van de waarde van je bedrijf aan de orde.

Er is echter wel een belangrijk aandachtspunt als de echtscheiding in gang wordt gezet. Zijn jullie huwelijkse voorwaarden nog wel actueel? Bij het opstellen van huwelijkse voorwaarden wordt vaak een ‘verrekenbeding’ opgenomen. Een verplichting die partners jaarlijks financieel met elkaar afstemmen.

Ben je niet getrouwd maar zijn jullie geregistreerd partners van elkaar, dan gelden dezelfde regels bij uit elkaar gaan. Hierop is 1 uitzondering als jullie geen kinderen hebben of de kinderen zijn ouder dan 18 jaar. In dat geval kan je scheiden zonder dat de rechter eraan te pas moet komen. Wel moet er met behulp van een advocaat of een notaris een beëindigingsovereenkomst gemaakt worden. De advocaat of notaris stuurt de beëindigingsovereenkomst naar de gemeente. Zodra de beëindigingsovereenkomst bij de gemeente is ingeschreven ben je gescheiden.

Waarde bedrijf? Je partner uitkopen

Een simpel uitgangspunt is de waarde die in de boekhouding, op de balans, is vermeld. Eventueel met een correctie als de werkelijke (markt)waarde hoger ligt. Maar wat als je met je adviesbureau alleen een laptop op je balans hebt staan? Als het bedrijfsonroerend goed een flinke meerwaarde heeft? Of als je voor de uitkoop van je partner financiering aan moet vragen en daardoor je winstgevendheid een stuk lager wordt? Bij de waardering van een bedrijf spelen daarom meer zaken een rol dan alleen een balanswaarde. De meest zuivere manier om de waarde van een bedrijf te bepalen is te kijken naar toekomstige kasstromen. Daarbij wordt rekening gehouden met toekomstige kansen en bedreigingen van het bedrijf. Deze manier van bedrijfswaardering laat je meestal doen door een deskundige, zoals een accountant of waarderingsspecialist.

Je kunt je ex-partner ook uitkopen, een constructieve opstelling van beide partners is daarbij belangrijk.