Scheiden en kinderen

‘Ik wil die mevrouw wel eens zien’, had een meisje tegen haar scheidende ouders gezegd. Niet zozeer omdat ze wilde weten wat we allemaal bespraken in dat kantoor, maar vooral omdat ze maar niet kon geloven dat haar ouders echt samen in gesprek konden gaan. Ze wilde ‘even kijken’, zei ze. ‘Want thuis maken ze alleen maar ruzie.’

Toen moest ik even een slokje water nemen…

Realistisch ouderschapsplan

De kinderen staan voorop, zeggen ouders altijd tegen me. En meestal is dat ook echt wel zo. Ze weten heel goed dat ze in het belang van hun kind(eren) samen door een deur moeten. Dat een realistisch ouderschapsplan daarvoor de basis is. Maar ondanks alle goede bedoelingen valt het niet altijd mee om er samen uit te komen.

Mediation helpt niet alleen om samen op een goede en respectvolle manier de scheiding af te wikkelen, maar ook om te zorgen dat de kinderen de scheiding sneller te accepteren. Simpelweg omdat jullie met elkaar praten in plaats van ruziemaken. Met oog op de toekomst, op het leven ná de scheiding.

Kinderen betrekken

Wat de achtergrond ook is, de kinderen scheiden altijd mee. Daar ontkom je niet aan. Hoe hard jullie ook je best doen om ze niets te laten merken, ze hebben meer door dan je denkt. Kinderen zijn zó wijs. En kinderen vinden niets erger dan buitengesloten worden. In de praktijk merk ik dat veel ouders die bij mij komen hun kinderen nog niet hebben verteld dat ze uit elkaar gaan.

‘We zoeken naar een goed moment’, hoor ik vaak. Maar een goed moment is er nooit. En kinderen hebben ondertussen echt wel door wat er speelt. Maar ook niet helemaal. Ze voelen dat er iets aan de hand is, maar denken dat het hun schuld is. Kinderen betrekken alles op zichzelf. Daarom is het zo belangrijk om ze in het proces te betrekken. Zo vroeg mogelijk.

Kindgesprek

Het staat jullie vrij om de kinderen een keer mee te nemen naar een sessie. Dat kan soms verhelderend werken. Kinderen zijn ontwapenend en eerlijk. Loyaal ook, aan allebei de ouders. Daarom vinden ze het zo erg als hun ouders kwaadspreken over elkaar. Heel menselijk misschien, maar voor een kind heel naar en verwarrend.

Ook een kindgesprek – een-op-een, kind alleen met mediator – behoort tot de mogelijkheden. Een kindgesprek kan helpen om ouders tot bepaalde inzichten te laten komen. En de kinderen zelf voelen hierdoor dat er serieus naar ze wordt geluisterd. Alleen al daarom is een kindgesprek goud waard. Het kan een opluchting zijn voor jullie allemaal.

Ouderschapsplan

Als scheidende ouders zijn jullie verplicht om een ouderschapsplan te maken. Dit uitgebreide document moet ingediend worden bij de rechter. Daar hoeft geen advocaat of notaris bij aan te pas komen, ik kan dat als onpartijdige mediator helemaal voor jullie regelen. En dat begint uiteraard met het gezamenlijk opstellen van een juridisch verantwoord ouderschapsplan. Een plan waar iedereen mee kan leven; de basis – samen met het echtscheidingsconvenant – om een nieuw leven op te bouwen.

In een ouderschapsplan maken jullie goede en duidelijke afspraken met elkaar én met de kinderen. Afspraken over de omgangsregeling, de verzorging en de opvoeding van de kinderen. De ervaring leert dat het veel rust geeft wanneer alles netjes op papier staat. Een goed ouderschapsplan is ook flexibel, in de zin dat je het later, in goed overleg, kunt aanpassen. Tenslotte worden de kinderen ouder en verandert ook jullie eigen leven. Je kunt ook voor het aanpassen van het ouderschapsplan altijd bij mij terecht.