Ouderschapsplan

informatie ouderschapsplan

Het belang van het ouderschapsplan

Je gaat scheiden en je hebt minderjarige kinderen. Dan wil je het natuurlijk zo goed en duidelijk mogelijk regelen. Dát is uiteindelijk het belang van het ouderschapsplan! Dat je afspraken maakt en dat jullie je hier ook allebei aan houden. Sinds 2009 is het ouderschapsplan verplicht. In het plan leg je de afspraken vast die je maakt over jullie rol bij de opvoeding van jullie kind(eren) na de scheiding. En dat is dus echt veel meer dan alleen afspraken maken over wie wanneer de kinderen heeft. Wat spreek je nog meer met elkaar af?

Ouderlijk gezag

Een ouderschapsplan maak je als er minderjarige kinderen bij betrokken zijn waar je het ouderlijk gezag over hebt. In een ouderschapsplan leg je afspraken vast over alle zorg- en opvoedingstaken. De verdeling van deze taken staat hierin omschreven. Dus bijvoorbeeld wie waar woont en wie wat betaalt. Maar ook hoe de verdere omgang met de kinderen eruitziet en hoe jullie met elkaar communiceren over zaken die de kinderen betreffen. Denk aan onderwerpen zoals school, vakanties, gezondheid etc.

Een ouderschapsplan is bindend

Het ouderschapsplan bestaat uit officiële afspraken. Het is eigenlijk een contract die je met je ex-partner sluit. De afspraken worden formeel bekrachtigd door een rechter en hier moeten jullie je dus aan houden. Gebeurt dat niet dan kun je de afspraken via de rechter afdwingen. Het is daarom goed om een zo realistisch mogelijk ouderschapsplan op te stellen. Met het belang van de kinderen als uitgangspunt en met afspraken die jullie beiden ook goed kunnen nakomen.  

Wat als de situatie verandert?

Een ouderschapsplan is bindend. Maar je kunt de afspraken natuurlijk wel wijzigen. Kan dit in goed onderling overleg? Dan is hier geen rechter voor nodig. Als jullie de afspraken maar duidelijk op papier vastleggen en beiden ondertekenen. Worden de afspraken niet nagekomen? Dan is uiteraard een gang naar de rechter wel mogelijk.

Hulp nodig bij het opstellen van een ouderschapsplan?

Een scheidingsmediator kan je helpen met het maken van goede afspraken en het opstellen van een ouderschapsplan. Een betrouwbare neutrale partij die niet alleen oog heeft voor uw emoties, maar ook deskundig advies geeft over alle juridische, financiële en zakelijke aspecten van een scheiding. Het is belangrijk dat de afspraken die jullie maken ook goed uitvoerbaar zijn in de praktijk. Dit is ook altijd het streven van een scheidingsmediator. Dat jullie on speaking terms blijven, tevreden zijn met de gemaakte afspraken en dat deze ook duidelijk zijn voor jullie kinderen. Want dat is uiteindelijk het hoogste doel!

Plan een vrijblijvend intakegesprek met Jacolien Kulk